Jaki jest wpis OD i OR oraz do kiedy są ważne?

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Pomorze posiada wpis do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych OD/22/19/19 ważny do 11.07.2022r.
oraz wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych OR/22/08/19 ważny do 25.07.2022r.