Jak rozliczyć turnus rehabilitacyjny?

W Ośrodku Pomorze istnieje możliwość realizacji dofinansowań turnusów otrzymanych z różnych źródeł (Fundacje, PFRON, prywatni darczyńcy i.in).
Wystawiamy wszelkie potrzebne do tych celów dokumenty, faktury, zaświadczenia.