Oświadczenie o ochronie prywatności
gości ORW „Pomorze”

Są Państwo dla nas najważniejsi, dlatego za cel stawiamy sobie zapewnienie wszystkim wczasowiczom wyjątkowych chwil w naszym obiekcie. Pełna satysfakcja z usług hotelowych, rehabilitacyjnych i poczucie bezpieczeństwa są dla nas absolutnie najważniejsze.

Tak samo ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. To, że korzystają Państwo z naszych usług i przyjeżdżają do Ośrodka Pomorze oznacza jedno – zaufanie. Ma to dla nas ogromne znaczenie. Dokładamy więc wszelkich starań w celu ochrony danych, które nam Państwo przekazują. Zapewniamy również przejrzystość przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uwagi na Państwa przygotowaliśmy bezpieczne zasady ochrony danych osobowych. Niniejsza Karta formalizuje nasze zobowiązania względem klienta i opisuje sposoby wykorzystywania danych osobowych klientów przez Ośrodek Pomorze.

Uwaga: jeśli nie akceptujesz tego „Oświadczenia o ochronie prywatności”, prosimy Cię o zaprzestanie korzystania z naszych usług. Jeśli je akceptujesz to cieszmy się kolejnym turnusem razem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZAPEWNIAMY:

 1. Przejrzystość: w procesie zbierania i przetwarzana danych osobowych klienta przekazujemy mu wszystkie informacje dotyczące tego procesu, a także informujemy o celu i dalszych użytkownikach tych danych.
 2. Legalność: będziemy zbierać i przetwarzać dane osobowe klienta wyłącznie dla celów opisanych w niniejszej Karcie.
 3. Stosowność i dokładność: będziemy zbierać tylko te dane osobowe, które są konieczne w procesie przetwarzania danych. Dołożymy wszelkich starań, aby przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne.
 4. Przechowywanie: będziemy przechowywać dane osobowe klienta przez czas potrzebny do ich przetworzenia, w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dostęp, sprostowania, brak zgody: klient ma dostęp do swoich danych osobowych i może je modyfikować, poprawiać oraz usuwać. Klient może również sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych, szczególnie aby uniknąć otrzymywania reklam lub materiałów marketingowych.
 6. Poufność i bezpieczeństwo: zapewnimy uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych klienta przed ich zmianą, przypadkową utratą lub bezprawnym usunięciem, a także przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wyjawieniem lub używaniem.
 7. Udostępnianie danych: możemy przekazywać dane osobowe klienta  stronom trzecim (np. partnerom handlowym lub dostawcom usług) dla celów określonych w tej Karcie. Podejmiemy stosowne kroki zapewniające bezpieczeństwo danych podczas ich udostępniania i przekazywania.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Zbierane informacje o osobach poniżej 18 roku mogą przekazywać nam tylko i wyłącznie osoby dorosłe. Dane, które podają nam Państwo rejestrując się w naszym ośrodku są niezbędne do realizacji usługi hotelowej czy rehabilitacyjnej. Musimy znać Państwa imię, nazwisko i adres abyśmy mogli w należyty sposób świadczyć usługi oraz mail i telefon abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.

Dane, które podają Państwo dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Państwa zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ ZBIERANE?

Zbierane informacje o osobach poniżej 18 roku mogą przekazywać nam tylko i wyłącznie osoby dorosłe.

Zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług hotelowych. Ponad to wykorzystujemy za Państwa zgodą dane do informowania Państwa o promocjach, turnusach czy konkursach.

W różnym czasie możemy poprosić Państwa o informacje osobiste takie jak:

 • dane kontaktowe (nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail)
 • dane osobowe (data urodzenia)
 • data przyjazdu i wyjazdu klienta
 • pytania i uwagi klienta w trakcie pobytu lub po jego zakończeniu.
 • dane zdrowotne (informacje o stanie zdrowotnym klienta w celu odpowiedniego kierowania na zabiegi medyczne czy też dobrania odpowiedniej diety)
 • wizerunek (monitoring w postaci kamer na terenie ośrodka, albumy ze zdjęciami z turnusów rehabilitacyjnych)

KIEDY I DLACZEGO PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ ZBIERANE?

Dane osobowe mogą być zbierane dla wielu różnych celów, takich jak:

 1. Działalność usług hotelowych:
  • rezerwacja pokoju
  • zameldowanie i zapłata
  • karta zdrowia (skierowanie na odpowiednie zabiegi)
  • wnioski, skargi, spory.
 2. Udział w programach marketingowych:
  • Otrzymywanie informacji na temat turnusów, promocji, konkursów poprzez e-mail, pocztą tradycyjną lub SMS – w zależności od udostępnionych danych
 3. Działania internetowe:
  • połączenie z dowolną stroną internetową ORW POMORZE (adres IP, pliki cookie)
  • formularze internetowe (rezerwacja przez Internet, kwestionariusze, strona w portalach społecznościowych, systemy logowania, np. do portalu Facebook itp.)
  • Galeria zdjęć z turnusów na stronie Facebookowej naszego ośrodka

DO JAKICH CELÓW ZBIERANE SĄ DANE?

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe to możliwość świadczenia usług hotelowych. Zależy nam aby Państwa pobyt w naszym ośrodku był jak najlepszy. Państwa informacje o zdrowiu (karta zdrowia) jest nam niezbędna abyśmy mogli przygotować przez nasz personel medyczny odpowiednie zabiegi rehabilitacyjne.

Ponadto zbieramy dane osobowe klienta w następujących celach:

 1. Bezpieczeństwo: W ośrodku Pomorze jest  monitoring, dzięki któremu dbamy o Państwa bezpieczeństwo.
 2. Obsługa rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania:
  • tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami księgowości.
 3. Obsługa pobytu klienta w ośrodku:
  • zarządzanie dostępem do pokoi
  • wewnętrzne zarządzanie kartami zdrowotnymi klientów w celu wypisania odpowiedniej diety żywnościowej czy przypisania prawidłowych zabiegów rehabilitacyjnych
 4. Poprawa obsługi hotelowej, a szczególnie:
  • przetwarzanie danych osobowych klienta w celu prowadzenia działań marketingowych, promocji i lepszego poznania wymagań i życzeń klienta
  • lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań gości
  • dopasowanie ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych klientowi
  • informowanie klienta o specjalnych ofertach i nowych usługach ośrodka ORW Pomorze
 5. Zarządzanie relacjami z klientami przed pobytem, w trakcie i po:
  • przekazywanie danych do bazy danych klientów
  • przewidywanie przyszłych zachowań
  • tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenie sprawozdawczości
  • poznawanie preferencji i zarządzanie preferencjami nowych lub powracających klientów
  • wysyłanie newsletterów, promocji oraz ofert a także telefoniczny kontakt z klientem
 6. Poprawa usług ośrodka ORW Pomorze a w szczególności:
  • przeprowadzanie ankiet i analiz kwestionariuszy oraz uwag klientów
  • obsługa skarg i zażaleń
 7. zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

W celu zagwarantowania klientowi prawa do dostępu i zmiany danych oraz w celu zapewnienia  bezpieczeństwa najwyższej jakości musimy udostępniać dane osobowe klienta odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym zgodnie z następującymi warunkami:

 1. W celu zaoferowania klientowi najlepszej obsługi możemy dzielić się danymi osobowymi klienta i udostępniać je upoważnionym pracownikom ośrodka ORW Pomorze, takim jak:
  • personel ośrodka w tym recepcja oraz pion medyczny
  • personel zajmujący się rezerwacjami i korzystający z narzędzi do rezerwacji w ośrodku
  • działy IT
  • działy medyczne,
  • działy prawne, jeżeli dotyczy
  • Ogólnie: dostęp do niektórych określonych kategorii danych osobowych przez dowolną właściwą osobę w zespole ORW Pomorze.
 2. Władze lokalne: możemy również być zobowiązani do przekazania danych klienta władzom lokalnym, jeżeli będzie to wymagane przez prawo albo w ramach dochodzenia lub śledztwa i w zgodności z miejscowymi przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Ośrodek Pomorze podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu ochrony danych osobowych klienta przed potajemnym lub przypadkowym zniszczeniem, przypadkową zmianą lub utratą, a także przed nieupoważnionym dostępem lub wyjawieniem. W tym celu podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przetrzymujemy dane osobowe klienta wyłącznie przez okres konieczny do celów określonych w tej Karcie lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

DOSTĘP DO DANYCH I ICH MODYFIKACJA

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zbieranych przez ORW Pomorze i może je zmieniać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klient może również skorzystać z prawa do sprzeciwu, pisząc na adres podany poniżej.
W razie przeszkód w korzystaniu z przysługujących praw należy skontaktować się z biurem ORW Pomorze, wysyłając wiadomość e-mail bezpośrednio na adres biuro@pomorzeustka.pl lub pisząc na adres poniżej:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „POMORZE”
76-270 Ustka,
ul. Kościuszki 15

Do celów poufności i ochrony danych osobowych będziemy musieli stwierdzić tożsamość klienta, aby móc odpowiedzieć na jego wniosek. Klient zostanie poproszony o dołączenie do wniosku kopii ważnego dowodu tożsamości, np. prawa jazdy lub paszportu.
Jeżeli dane osobowe klienta są nieprawidłowe, niepełne lub nieaktualne, prosimy o przesłanie właściwych danych do działu ochrony prywatności na powyższy adres.

Na wszystkie otrzymane wnioski odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe i zgodnie z obowiązującymi przepisami.Klienci mogą również skorzystać ze swoich praw w zakresie danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez ośrodek po zakończeniu pobytu. Aby to zrobić, należy skontaktować się bezpośrednio z ośrodkiem.

AKTUALIZACJE

W zależności od potrzeb niniejsza Karta może być modyfikowana. W związku z tym zalecamy regularnie sprawdzanie jej treści, szczególnie podczas rezerwacji w naszym ośrodku.

PYTANIA I DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony danych osobowych prosimy o kontakt.

Masz pytanie?